Poemas*

Ara que no veig, Edison,
treballar la làmpada d’incandescència
i bandejo les propietats del tungstè,
ara que no puc desarmar les nits sense lluna,
que penso, perquè l’he vista,
en la possible asfíxia abrupta de tota bombeta,
en l’esgotament, Edison, corrupció dels seus filaments]
i ara que accepto el negre antic, que, si pot, ve i m’engrapa, escric:
“Aquesta casa es com totes les cases. Fosca”

***

Ahora que no veo, Edison,
trabajar la lámpara de incandescencia
y destierro las propiedades del tungsteno,
ahora que no puedo desarmar las noches sin luna,
que pienso, porque lo he visto,
en la posible asfixia abrupta de toda bombilla,
en el agotamiento, Edison, corrupción de sus filamentos]
y ahora que acepto el negro antiguo, que, si puede, viene y me caza, escribo:
“Esta casa es como todas las casas. Oscura”

***

Com que resulta llarg creuar l’Atlàntic
i l’Equador d’una sola tirada,
jo intentava –monòtones finestres−
dormir com la noia del meu costat.
La tripulació ja feia estona
havia apagat els llums, fent la nit.
Pel termòstat o potser l’altitud,
la manteta prestada s’agraïa.
Era escarransida i pàl·lida,
poca dona encara. I va venir així
a tocar-me la cuixa lentament
el seu peu dins d’un mitjó blanc i fred:
furgà com l’arrel jove la clivella
i instal·là confortablement entre
la meva cama i la butaca fosca.
No, jo no em vaig ni moure, conscient
de ser útil per passiva. I el sol
pinçament al coll d’una corda greu
poc abans de tocar finalment terra.

***

Al resultarme largo cruzar el Atlántico
y el Ecuador de una sola tirada,
yo intentaba –monótonas ventanas−
dormir como la chica de al lado.
La tripulación no tardó
en apagarnos las luces, trayendo la noche.
Fuera por el termostato o por la altitud,
la mantita prestada se agradecía.
Era pequeña y pálida,
poca mujer aun. Y vino así
a tocarme el muslo lentamente
su pie en un calcetín blanco y frío:
hurgó como la raíz joven la grieta
y se instaló confortable entre
mi pierna y la butaca oscura.
No, yo no moví un pelo, consciente
de ser útil por pasiva. Y el único
pinzamiento en el cuello de una cuerda grave
poco antes de tocar por fin tierra.

***

L’altre dia vaig anar al barber.
A mesura que em tallava els cabells, jo,
miop i estigmàtic, obria i tancava els ulls.
I no sé com em vaig reconèixer al mirall
en un jove Brossa que tinc vist en una divertida
fotografia, molt teatral,
i en Lorca, i fins i tot en Marcel Proust.
En acabar i posar-me les ulleres,
em va decebre veure’m simplement
com un estudiant universitari
de les pel·lícules americanes dels vuitanta.
Tot això és absolutament cert,
ho escric perquè no m’ho puc treure del cap.

***

El otro día fui al barbero.
A medida que me cortaba el pelo, yo,
miope y estigmático, abría y cerraba los ojos.
Y no sé cómo fue que me reconocí en el espejo
en un joven Brossa que recuerdo de una divertida
fotografía, muy teatral,
y en Lorca, e incluso en Marcel Proust.
Al terminar y ponerme las gafas,
me decepcionó verme simplemente
como un estudiante universitario
de película americana de los ochenta.
Todo esto es absolutamente cierto,
lo escribo porque no puedo sacármelo de la cabeza.

***

VIDA

Josep Carner i Puig-Oriol fou un home gentil, nascut al carrer Aribau de Barcelona i fill d’una família humil i instruïda. Lector i escriptor precoç, estudià lleis i lletres, aconseguint l’admiració de molts dels homes del seu temps. S’enamorà un jorn de primavera d’una dama americana, noble i piadosa, només de veure-la. No era ni blanca ni bruna i l’anomenà Carmen. Cantà ben poc la seva bellesa i no escrigué gaires versos sobre les lletres que s’enviaren, ni de la partida d’ella, ni del viatge que emprengué per anar a trobar-la, ni del seu casament de llegenda, ni de la joia que sentí en tornar a la Ciutat Comtal amb la seva esposa. Ni tampoc de la prematura mort de la seva estimada en altres terres, ni del dolor d’ell. Ni sobre noves aventures, omplí gaires rengles. I és per aquest motiu, entre d’altres, que fou nomenat Príncep dels Poetes.

***

 VIDA

Josep Carner i Puig-Oriol fue un hombre gentil, nacido en la calle Aribau de Barcelona e hijo de una familia humilde e instruida. Lector y escritor precoz, estudio leyes y letras, consiguiendo la admiración de muchos hombres de su tiempo. Se enamoró, una mañana de primavera, de una dama americana, noble y piadosa, con solo verla. No era ni blanca ni morena, y la llamó Carmen. Cantó bien poco su belleza y no escribió muchos versos sobre las cartas que se enviaron, ni sobre la partida de ella, ni sobre el viaje que él emprendió para buscarla, ni sobre su boda de leyenda, ni del goce que sintió al volver a Barcelona con su nueva esposa. Ni tampoco sobre la prematura muerte de su amada en otras tierras, ni sobre su dolor o sus nuevas aventuras  hizo muchos versos. Y es por este motivo, entre muchos otros, que fue nombrado Príncipe de los Poetas.

 

* De Breu Enciclopèdia Il-lustrada/Breve Enciclopedia Ilustrada.
Traducción de Albert Rubio Costa