Xavier Serrat i Brustenga

Rustic Trappings

Poemas*

Ara que no veig, Edison, treballar la làmpada d’incandescència i bandejo les propietats del tungstè, ara que no puc desarmar les nits sense lluna, que penso...